Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1413 Pisarz: 19 Numer roty: 404
Nadarszÿcze. Testes Jacussii de Nadarszicze erga Thomislaum de ibidem: primus Thomas de Zolecz Przibkonis, secundus Swanthoslaus divisor alias &dzelcza&, tercius Andreas de Zolecz, quartus Paulus Stanislai de ibidem, quintus Goslauus de ibidem, sextus Winceslaus de ibidem.

Tako gim pomoʃzi Bog + Jako to
Swathczimi Jacoʃzmi przitim bili
Jaco Thomaʃz wal Szekirą Jacuʃze
wÿ (nagego) [nagego] dzedziną [ywyego]
(czo) (yeg) (bili) (wten) (czaʃz)
dzerʃzenye

Testes ex adverso: primus Wogslaus, presens, de Nadarszicze, secundus Andreas de ibidem, presens, tercius Martinus &dzelcza& de ibidem, quartus Janussius Swanthoslai de ibidem, quintus Andreas Sclan de ibidem, sextus Andreas de ibidem — Rota: