Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1412 Pisarz: 19 Numer roty: 403
Testes Woÿslai de Nadarszicze contra Thomam de ibidem: primus Andreas de ibidem, secundus Vitus de ibidem, presentes, secundus (!) Nicolaus Phaliko/wi//cze, quartus Jaroslaus de Staw, quintus Jacussius de Ganszorowo, sextus Nicolaus de Marszelewo — Rota:

Taco nam pomoʃzi bog + Jakoʃzmi
przithim bili [ico] iaco Thoma Jachal
[ʃamoczatcza] ... taco ʃdobrimÿ
iaco ʃam nabogʃlaowa lanką
ypoʃeczk trawi ipobral taco vele
iaco (zapol) (grziwni) [ʃzabÿol grzipni]