Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1412 Pisarz: 18 Numer roty: 402
Secunda rotha:

Takomi pozy bog yʃwanti +
Jaco bich bil Narøky dal. Janovi
rzeczy bý ktho vmne zødal