Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1412 Pisarz: 17 Numer roty: 400
Nota testes, quos producit Nicolaus de Wangri erga Tomislaum: primus Grib, presens fuit, secundus Philippus Prziasdovicz, tercius Vincencius Michaelis de Sollecz, quartus Bodzatha de Kąpe, quintus Mathias de Gerwatthwskÿ, sextus Toma de Nadarszithskÿ — Rota:

Taco gim pomoʃzÿ [g] bog iʃwanthi + iaco tho
ʃwathczimi iaco tomiʃlaw nadobrowolne drodze
zaʃld [Mikowi ] micolagewi ʃamoʃoʃzd idal mu
[Trzy] dwne ranø