Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1412 Pisarz: 16 Numer roty: 398
Nota testes domini Petrasii de Staw: primus Jacussius de Gunicze, qui presens fuit, secundus Mathias de Parusowo, eciam presens, tercius Andreas de Wengry, eciam presens, quartus Johannes de Skøpe, quintus Andreas de Skøpe, sextus Meczek de Wangri, hii tres ultimi in testimonium — Rotha iuramenti:

Tako gim pomoʃzÿ bog ySwantÿ
+ Jacoʃmÿ przýtem bÿlÿ Jaco Maczeÿ
porøczil (zaliʃt) ʃzaʃwego ʃÿna atemu ne
wyʃzla dwa meʃzøcza [Jaco]