Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1415 Pisarz: 15 Numer roty: 395
Testes: primus Dobeslaus Malochowsky, secundus Andreas de ibidem, tercius Albertus ibidem in Malochowo, Nicolaus de ibidem, Samborius Dzbanskÿ, Nicolaus frater eiusdem. Testes partis adverse: primus Nicolaus Gezk de Falicowo, secundus Nicolaus, tercius Sandiuogius de ibidem, quartus Nicolaus de Parusz/e//wo, Nicolaus de Goraszdowo pincerna, Albertus de Chudzicze subagazo. — Rota:

Jaco to ʃwathczimi Jaco vâczenczow
oczecz ywâczenecz poʃwem oczʃzu
vitrzimal XXX lath ytrzÿ lata ʃwÿ
mÿ ʃynowâti tø niwa oyøʃz (go) [tø] Ja
nuʃz poʃwal aoto go wprawo newʃtawil
niʃz ta lata wiʃla