Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1415 Pisarz: 15 Numer roty: 394
Testes /…// Michaelis Bardzs /…// contra Olbracht: primus /Nic//olaus Chalico/wskÿ//, Jacussius Zoleczskÿ, Andreas de Chwalicowicze, quartus Vincencius de ibidem, quintus Nicolaus de Wangri, sextus Nicolaus ibidem de Wangri — Rota:

Jaco tho ʃwathczimi [Jaco] czʃzo
olbracht prziganyl lyʃtowy
czʃzogi naʃzø dal michalowi
ten liʃt ʃprawyedliwye vÿ
ʃzedl ʃgego volø pÿʃan