Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1415 Pisarz: 15 Numer roty: 393
Testes. Testes Swanthoslai Yelen cum Martino de Nadarszycze: primus Derslaus de Grzibowo, secundus Woÿslaus de Nadarszycze, tercius Grzÿb de ibidem, quartus Nicolaus de Vangri, Przedslaw de Galczewo, Andreas Osklay:

Tako gim pomorzÿ bog yʃwanti
+ Jaco to ʃwatczimi Jaco Swan
toʃlaw ʃzmarczinem vidzerʃzelÿ
dobrowollno mikolaÿewÿ mathkÿ
czʃzøcz vnadarʃzicz trzidzefczÿ
lath ÿ trzÿ niʃzye wprawo wʃtawil