Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1415 Pisarz: 15 Numer roty: 392
Testes. Testes Andricza contra Stachnam de Nadarszýcze: primus Andreas de Nadarszýce, qui presens fuit et fideiussit, secundus Andreas Borzislaowicz, eciam presnes et fideiussor, tercius Johannes frater Thome, presens, ibidem de Nadarszÿcze, quartus Gandek de Golczewo, in testimonium, quintus Johannes filius Jacobi de Golczewo, ad testimonium, sextus Thomislaus, qui presens fuit et pecunias numeravit — Rota:

Jacoʃzmi przitim bili Jacoieʃt
yrâcziliʃzmi Jaco andriczka
vʃtachnÿ czanʃc dzedzini ku
pil [zadze] zaʃzeʃcz dzeʃzanth
[r] ÿza(ʃecz) [pøcz] grzýwen veczne
ÿ zaplaczil