Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1415 Pisarz: 15 Numer roty: 391
Crzanstowo. Testes honeste Katherine uxoris Pauli de Crzanstowo et contra Jacobum de Baszcowo: primus Johannes olim Wangrzynowskÿ, secundus Bogussius de Rzangnowo, presentes fuerunt, Albertus Scursky gladifer, Samborius de Malachowo, Szemantha de Gunicze, sextus Jasco Lucomskÿ — Rota iuramenti:

Tako gym pomorzi
bog yʃwâti + Jacoʃzmi przitim
bili Jaco ta panczdzeʃanth grziwen neviʃla ʃzyacubowÿ
oczcziʃnÿ czo gich dorothca o
tumarla ale wÿʃlÿ ot ka
tharzÿnÿ czoʃzaÿeÿ oczcza
glowney