Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1415 Pisarz: 15 Numer roty: 390
Testes Petri de Slachczino contra Symonem de Podstolicze: primus Swathoslaus Jelen de Nadarszicze, presens, Boguchwal filius eius, Voyslaus de Nadarszicze, Dobrogostius Glowczinski, Czaslaw de Grabowecz, Stanislaus Grodzeczski.

Jacoʃzmi przitim bili ÿwÿ
dzeli Jaco Syman potrowÿ
policzka nyedal

Testes Simonis de Pothslolicze. Testes partis adverse: primus Nicolaus Grodzewski, Johannes Jaroslawski, Martinus Vsloczski, Michael Barczsl, qui presidebat iudicio, Mathias Sąòzeczski, Albertus Roskowski, omnes presentes — Rota: