Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1414 Pisarz: 15 Numer roty: 386
Testes Zauisius de Wonevicze contra Thomislaum de Ochla: primus Andral Malgowskÿ, qui presens fuit, Stanislaus de Wonelicze, eciam presens, Derslaus Czarni de Pruszÿ, Miroszek de ibidem, Michael de Strzeszewo, Albertus Srzoczskÿ — Rotha:

[Tak] Jacom przitim bil Jaco thomi
(ʃlaw) [ma] ranczil zabilyno yʃzye gemu
mal wʃzdacz [za] polpantha
Szlada woʃzmÿ ʃcoth a wtrzich
nadze grzÿwen Zauiʃÿ w goʃt
kowÿe