Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1414 Pisarz: 15 Numer roty: 385
Jelen. Testes Swantoslai Ÿelen: primus Petrassius Melszÿnskÿ, secundus Thomislaus de Nadarszicze, tercius Wlodzimir de de ibidem (!), Nicolaus filiaster ipsius de Nadarszicze, Thoma Prusyn, Vincencius de Falicowo:

Taco iemu pomoʃzi bog etc. Ja
coʃz ya nyeʃlÿʃlal anywim bi
ʃwach porâczal racogemʃtwo mi
mo trzÿ la ...