Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1414 Pisarz: 15 Numer roty: 384
Rotha Petrassi:

Taco gemu pomorzi etc. (Jacom) (przitim) (bil) (yvgednal)
Jaco
tødi droga nemala bicz kødi
[wo] wanczenecz woÿʃznÿm
vkazowal medzi potraʃzem a
medzi panø ʃluneczʃką