Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1413 Pisarz: 15 Numer roty: 381
Mÿlaÿ. Item Milaÿ habet terminum peremptorium cum Nicolao Oszeczský pro verbis vituperiosis:

Tako yemu po. b. + Jacom zan
dal kony napanʃke ʃkazanye
a onomigich nechczano dacz