Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1413 Pisarz: 15 Numer roty: 380
Testes Petri de Czarthky contra dominam Cachnam de Grodzecz: primus Wrzbanta, qui presens fuit, secundus Czaslaw de Grabowecz, in testimonium: Laurencius de Kanarske, Gosczik Przemil Bernatskÿ, Andreas Grodzewskÿ — Rota.:

Jaco to ʃwatczimi Jaco czʃzo ka
tarzÿna zalowa na portka opol
tori grziwni ti gye panâdze
wczaʃz zaplaczoni