Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1413 Pisarz: 15 Numer roty: 378
Testes ducit domina Sluneczska contra Jaroslaum et ipsius uxorem: primus Johannes de Falibogowo, Nicolaus scoltetus Lubeczskÿ, tercius Maczek de Brikczewicze, quartus Woÿslaus de Nadarszycze, quintus Martinus de ibidem, Andreas de Falikowo — Rota:

Jaco to ʃwatczimi Jaco czʃzo wzo
rara Esterna zagon rolye dobe
ʃlawye to yeʃt dobeʃlawa wÿ
dzerʃzala ʃpokoyem trzi lata
[na] wʃzewm wyene