Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1413 Pisarz: 15 Numer roty: 377
Gora. Testes Andree de Gora contra (!): primus Dersko de Dzichowicze, secundus Jacobus de ibidem, tercius Octa de Ganszorowo, quartus Johannes Nosz, quintus Jacussius de Sdzichowicze, sextus Dzetrich de Czasoltowo — Rota:

Tako gim po etc. Jaco Margorza
tha negabala prawem pana Jan
drzecha oten ʃlad arze trzi latha
wÿʃla