Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1413 Pisarz: 15 Numer roty: 376
Falicowo. Testes Nicolai de Falikowo contra Nicolaum de ibidem: primus Thoma sartor de ibidem, secundus Nicolaus Gezek de ibidem, tercius Woýslaus de Nadarszycze, quartus Nicolaus frater Martini ibidem de Nadarszicze, quintus Nicolaus de Paruszowo, Dobeslaus de Paruszowo.

Jaco to ʃwathczimi Jaco tÿ kolÿ
[dz] gdze ʃtoyø czʃzo ye woʃzni o
glødal tego micolaÿ newitrzimal trzich lath

Testes partis adverse: primus Janussius de Falikowo, Andreas de ibidem, Bogusius de ibidem, Thomas de ibidem, Jaroslaus de Staw, Johannes de Grabonowicze — Rota: