Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1413 Pisarz: 15 Numer roty: 375
Nadarszÿcze. Testes Jacussi de Nadarszicze contra Nicolaum kmethonem de Wangri: primns Wenceslaus de Zolecz, secundus Andreas de ibidem, Stanislaus filius Wirzik:

Jaco to ʃwathczimi Jaco
Jacuʃz newkradl micola
yowÿ dwogich konÿ
châ
ʃzepna rzecza. [Jac] anigich
[wʃrz] vʃzithka ma