Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1413 Pisarz: 15 Numer roty: 372
Testes ducit honesta Potencia Johannis de Wangri: primus testis Nicolaus de Staw Syka, Laurencius de Staw, tercius Bogussius de Falikowicze, Nicolaus Gelitko, Johannes Labuna, Borzislaus Lanskÿ de Wola.

Jacoto ʃwatczimi Jaco potencia
nezachowala ʃedmidzeʃzandgrziwen
poʃwim manʃzø gedno trzydzeʃczi
grziwen [przecziw ʃzeʃtrze] czʃzo [nanø zalowala] przedʃandem
wÿʃnala

Item testes partis adverse, Potenciane Woyslai de ibidem: primus Sdzeslaus plebanus de Goszdowo, secundus Albertus Chudziczský subagazo, tercius Thomislaus Kosczanka, quartus Andreas de Wangri, quintus Meczslaus de ibidem, Wlodek Nadarszýczskÿ — Rota: