Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1413 Pisarz: 15 Numer roty: 366
Testes. Testes Dobessii de Scholowo contra dominam Katherinam de Oblaczkowo: primus Benasius de Czarnoska, secundus Kuch de Szowÿna alias de Bogwedzewo, tercius Sulislaw de Kotarbi, quartus Bartholomeus de Prussÿ, quintus Potrek de Strzedzewo, sextus Marek de Planskowicze — Rota:

[t] Jaco to ʃwathczimi Jaco dobeʃz
dal febronye cztiʃzyʃta grziwen
za pol Szedlemina