Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1412 Pisarz: 15 Numer roty: 363
Testes Nicolai Sluneczský: primus Petrassius de Beganowo, presens, secundus Jurko castellanus Bochoniensis, Johannes de Quatkowo venator, Janussius dapifer de Rusoczino, Berwolt subpincerna de Liszecz, Maczek Konarsky de Poluvoszek.

Jacoʃmi przitim bili Jaco czʃzo przeʃ
praw dal rani Sluneczʃkem tomu
ye dal zagego poczøtkem yʃze ge
pirwe ranil dzeʃz vn teʃz prawo
ma wte dzedzýne

Item testes partis adverse, videlicet: Item Jaroslaus de Kosczanky, Jaroslaus de Staw, Nicolaus filius Thome de Kosczankÿ, presentes, Janussius castellanus Gneznensis, Martinus subdapifer Poznaniensis de Slawsko, Philippus de Czelcza castellanus Krzanskÿ — Rota: