Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1412 Pisarz: 15 Numer roty: 359
Testes ut supra: primus Pakoslaus Grodzecz, secundus Albertus de ibidem, tercius Dobeslaus de ibidem, quartus Johannes Roskowo, quintus Albertus de ibidem, sextus Nasangw de Carthkÿ — Rota:

Tako gim pomoʃzi bog ÿʃwâti +
Jaco to ʃwatczimi [Jaco] czʃczo przed
ʃlaw wrzanl kon Jaroʃlaowi ten
dziʃz wilcia ma.