Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1412 Pisarz: 15 Numer roty: 353
Testes Jacobi de Wÿslavycze contra Kraynam: primus Petrassius Stawskÿ, presens fuit, Johannes de Scampe, presens, Nicolaus Zelasny, Przedslaus Bagrowskÿ, Johannes de Markowo, Gregorius de Wislawÿcze — Rota:

Taco gim pomoʃzi bog ÿʃwâti +
Jacoʃmi przitim bili Jaco Jacuʃz dal na
oczczewø czøʃcz dzeʃzancz grzywen