Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1412 Pisarz: 15 Numer roty: 351
Rota iuramenti:

Tako ge
pomoʃzÿ bog yʃwâti + Jacom (nezecla) (zaplaczicz) neʃlubila potrowi zaplaczicz ʃa
moʃtrzala zagrzÿwnø a ʃukne
zapoltrzecze grzywny a zadzewancz
griʃʃÿ za kozuch