Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1412 Pisarz: 15 Numer roty: 348
Nota testes domini Derslai de Mokronosz: primus Johannes Rasszewskÿ, Swansko Kromoliczskÿ, Nicolaus Roszkowsky, Maxencius plebanus de Mokronoòz, Pazonka, Baranek — Rota:

Tako gim pomozi bog
ÿʃwâti + Jaco to ʃwatczimi Jaco derʃzek
nepodwanʃzal ʃø liʃtow opatowi wroczicz
kedi vnego vikupil ʃlad ÿkupil