Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1412 Pisarz: 15 Numer roty: 347
Testes Nicolai Vslaczskÿ; primus Johannes Jaroslavskÿ, secundus Przibislaus de ibidem, tercius Nicolaus de ibidem, Nicolaus de Paszenczewo, Martinus Kotowicz, Swantoslaus Kotowicz — Rota:

Tako gim pomoʃzÿ bog yʃwâti +
Jaco to ʃwatczimi Jaco mikolai [Ja] wʃzøl kmecza namikolaiowim orøczø
a drzewego nepuʃczil aliʃz mu dal
czwertnø [of] ofʃa.