Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1412 Pisarz: 15 Numer roty: 345
Testes Jacobi de Wÿslawicze contra Albertum de Wÿslawicze et matrem eius Thomislawam: primus Bodzantha subiudex Kalisiensis, Janussius Lagewniczskÿ, qui presentes fuerunt, Petrus de Choczicza, Gregorius de Slachczÿno, Mathias Dzberkowskÿ, Petrus Dzberkowskÿ, hii quatuor in testimonium – Rota iuramenti:

Tako gim pomoʃzi bog yʃwâti + Jacoʃz
mi przitim bili jaco tomiʃlawa
ʃwoyczechem wrøczila Jacuba
wpøcznacze grzÿwen aʃtich gego
newiprawila