Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1412 Pisarz: 15 Numer roty: 342
Primus Mathias de Zagorzÿno, secundus Dobrogostius castellanus Przemantensis, tercius Przedwogius de Jedlcza, quartus Msczyszek, quintus Jaszek de Jedlcza, sextus Paulus de Chorzewo — Rota:

Tako gim pomoʃzÿ bog yʃwâti +
Jacoto ʃwatczimi yaco dobeʃzow
liʃt vyʃzedl naʃedlemino drzewe
niʃz zapowedzano odkatharzinÿ ydano yeʃt zemø zarzemø prawim
tarkem