Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1412 Pisarz: 15 Numer roty: 341
Testes Jaroslai de Beganowo contra Johannem de Marcowicze: primus Swantoslaus Zablotský, Derslaus Czarthcowský, Albertus de Roszcowo, Pasko de Roszcowo, Johannes de Roszcowo, sextus [Sandzywoy] Naczko de Mroczkowÿcze — Rota:

Tako gim pomoʃzÿ bog
yʃwâti + (Jacoto) (ʃwatczimi) Jaco Jaroʃlaowÿ Jan
nezaplaczil wczaʃz giʃczini aoto
[o] vn ʃcodzen Cztÿzÿ grzýwnÿ przeʃzwerdunka.