Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1412 Pisarz: 15 Numer roty: 338
Nota testes Jaroslai de Beganowo contra Ozep de Marcowicze: primus testis Johannes Mroczkowskÿ, qui presens fuit, secundus Przemil Bernatskÿ, qui eciam presens fuit, tercius Pakoslaus, eciam presens, quartus Dobeslaus de Grodzecz, eciam presens fuit, quintus Albertus Bagrowsky, sextus Naszangnew. Rota iurainenti:

Tako mu pomoʃzÿ bog ýʃwâti +
Jakom przitim bil Jaco Ozep wignal
ʃzamoczwart ʃtako dobrimi Jacoʃam
a ʃzedwema podleÿʃima ʃgoʃpodÿ
Jaroʃlawa