Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1412 Pisarz: 15 Numer roty: 337
Rotha iuramenti:

[Tako gim pomoʃ gemu poze]
Tako gemu pomoʃzÿ bog ÿʃwâti
+ Jaco to ʃwathczø Jako Jacup
poʃlal ʃwe ludzý dogoraʃzdowa
(do) (pana) ([k]) (Czeʃznika)
ÿʃwøʃz gemu czloweka gwal
tem moczø ʃwÿmi konmÿ ÿwo
zem [ÿwozle] ÿwozl gÿ doʃzebe