Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1412 Pisarz: 15 Numer roty: 336
Nota testes nobilis Mathei de Grodzecz: primus Petrassius de Choczicza, secundus Passzek Chrothskÿ, tercius Petrassius de Slachczino, quartus Stephanus de ibidem, quintus Gregorius de Romeyowicze, sextus Johannes de Mroczkowicze — Rota:

Tako gim pomoʃzÿ bog yʃwâti +
Jako to ʃwatczimi Jako naʃtka ʃdzÿ
la ʃbroyø akonmi Jaco dwadzeʃcza
grzÿwen