Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1411 Pisarz: 15 Numer roty: 334
Testes Johannis de Markowicze contra Martinum de Penkÿ: primus Albertus de Chudzidze (!) subagazo Poznaniensis, secundus Ozep de Markowicze, qui iuravit et fuit circa hoc, quando gades fuerunt fundati, tercius Petrus de Sekerkÿ, qui presens fuit, quartus Michael Janyczewský, quintus Petrus de Slachczyno, sextus Stephanus ibidem de Slachczyno. Testes taliter iurabunt:

Tako gim pomorzÿ bog
yʃwanti + Jakoʃz mÿ przÿ
tim bili Jako marczÿn
iachal ʃamopøt nayano
wø [dzedzynø] løkø namar
kowycze ywzøl ʃzana
iako trzÿ grzÿwnÿ gwal
tem moczø