Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1411 Pisarz: 15 Numer roty: 333
Rota iuramenti, qua testes Jacobi iurabunt:

Tako gim
pomorzÿ bog yʃwâti +
Jakom przitim bil gedÿ
liʃth czczun pozewnÿ Jedÿ
kathazÿna poʃwala atemu
ʃzø trzÿ lata minøla nýʃz
kathazÿna ʃandzywoya
wprawo wʃtauila