Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1411 Pisarz: 15 Numer roty: 332
Nota testes domini Michaelis: primus Laurencius Ostrowskÿ, Czestko venator de Labissÿno, Kosÿsko vexillifer, Petrasius de Zirnikÿ vexillifer Kalisiensis, Petrus de Parusszewo, Dobeslaus de ibidem:

Tako gim pomoʃzÿ
bog ÿʃwanti + Jako
to ʃwathczimi Jako
Margozata newʃtawi
la wprawo (Michala ) [naʃz trzi lata] niʃz trzÿ lata
wÿʃla otrzÿdzeʃczÿ
grzÿwen