Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1396 Pisarz: 1 Numer roty: 33
Widzga Budzilowski ducit testes contra kmethonem de Colaczcowo: primus Pacoslaw de Grodzecz, Nicolaus de Slunczicze, Potrasz Mentus de Potrowicze, Martinus de Wangerske, Dzetrzich de Mroczcowo, Swanthoslaus de Poloszeÿewo:

+ Jaco to ʃwaczimi
Jaco paulow Con chøʃebnø rzeczø
newedzon do Widzgi wdom ani go
przedal ani go vʃzithka ma