Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1411 Pisarz: 15 Numer roty: 329
Rota iuramenti, qua Petrus de Bnyn iurabit:

Tako gemu pomorzi bog
+ Jakom vanczeÿ newrzøl
ʃwini gedno podlug zemʃke
go vkladu ʃkonarʃkich kmot