Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1411 Pisarz: 14 Numer roty: 325
Nota testes Thome de Nadarszicze contra dominam Jaroslawa de Nadarzicze: primus Janussius de Nadarzicze, qui presens fuit, secundus Andreas de Nadarzicze, tercius Andreas Boczkouicz, quartus Martinus de Nadarzicze, quintus Albertus Golczewski, sextus Andreas Vitkouicz — Rota:

Tako mi pomozi bog iʃwâti krzʃz +
Jacom przitem bil iʃz Jaroʃlawa
ʃzla ʃvmiʃlem ʃamoczwarta nato
minø dzedzinø ibila mu ÿego voli
czʃo ʃzø ʃtalo to ʃzø ʃtalo zaÿeÿ poczøt
kem iʃz mu naprzoth dwe rane
dale