Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1411 Pisarz: 14 Numer roty: 324
Pÿglowÿcze. Item veniens Nicolaus Piglowski:

Odbil geʃt røcoÿm tich czʃzoʃz
bili røczily przeciw Niczvoÿtowi
to ÿeʃt Micolaÿa Kotwicz Do
beʃlawa Bodeczʃkego Wanczen
cza la
ndʃkego