Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1411 Pisarz: 14 Numer roty: 323


... Piglowski geʃt Odbil røcoÿm tich (...
) (Kotowicz ) (...) (Bodeczski ,) (...) (Landski ) czʃoʃz bili
nan zalowali przeciwko
Nicz Woÿtowi ... Wÿaʃdu