Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1411 Pisarz: 14 Numer roty: 322
Szirnikÿ. Item

... ma poʃta
uicz Bliʃbora Cʃzødz zachocz
czø o gwald o wibicze ʃmaley
Gorki gwaltem naprzecziwo
micolaewi Chwalkowʃkemu
naprzeciw Colaczkowi piglow
ʃkemu