Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1396 Pisarz: 1 Numer roty: 32
Spitek ducit testes contra Benak de Sobesirzne: Petrus Guniczski, Petrus de Staw, Swach de Nadarszicze, Oweczka Thomislaw de Sobesirzne, Przeczslaw de Gorinino, Mathias de Dzirsznicza:

+ Jaco to ʃwacz
czimi czʃo ʃpitek vczinil ʃencowy to vczinil
zaÿego poczathkem iʃz mv laÿal kurwe
maczerze ʃini