Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1411 Pisarz: 12 Numer roty: 316
Slupy. Rota qua iurabit Nicolaus heres de Slupÿ contra Simonem de Coszuthi:

Tacomy pomoʃzi bog
yʃzwanti krzÿs. iacom neiachal
naʃzimanow dzedzinu nacoʃzuthi
ÿnewʃczwalem ÿemu dzeʃzanczorga
ÿagnanth