Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1410 Pisarz: 11 Numer roty: 315
Nota testes domine de Gluchowo, quos ducit contra kmethones de Bilacowicze: primus Migacz Martinus, qui fuit nunccius, secundus Janussius de Strzeszewo, qui eciam fuit nunccius, tercius Petrus de Ochla, quartus Thomislaus de Ochla, quintus Nicolaus Peczina, sextus Nicolaus plebanus de Gluchowo, qui omnes fuerunt nunccii — Rotha huius:

Thako nam po b + iako
m byli poʃlÿ [kyedi Ro] od Rolantha
doʃandziwoya yze wyrancz ʃwe ʃwyne
czʃoʃmý ge wʃøly naʃweÿ dzedzineÿ
... aonÿ wten czaʃz nyewiranczil
... Jakom wten czaʃz do kmoth
poʃzli byli