Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1410 Pisarz: 11 Numer roty: 310
Nota testes Andree de Slup, quos ducit contra dominum Symonem de Pirzchno: primus Gnewomir Gansorawský, secundus Thedricus Sasoltowský, tercius Andreas Drachowsky, quartus Andreas Czelmowskÿ, quintus Mathias Grabowecz, sextus Jaszek Szarth Micolayewskÿ — Rotha huius:

Thako nam po b + iako
tho ʃwatczimi czʃo moÿ ludze wʃczøgnø
li ʃÿmanowa czloweka tho gy wʃczøgnø
li namem [l] targu yze ʃÿtho kupowal
namem thargu mymo mø zapowedz
ale gø newʃczøgnøli nÿnagedneÿ do
browolneÿ drodze