Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1410 Pisarz: 11 Numer roty: 309
Nota. Rotha domini Simonis de Pirzchno, qua iurare debet contra Andream de Slup:

Tha
ko mý po. b. +. iako temu trzilat nye
[yzem] kyedim zødal bý mÿ prawa [zo]
pomogol czʃo mÿ owcze poʃczwal ýpʃa
zabýl temu trzilata nyeminøla owczar
czego Andreý