Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1410 Pisarz: 11 Numer roty: 306
Thestes. Nota testes Czaslaw de Grabowecz, quos ducit contra dominam de Scitnikÿ: primus dominus Albertus de Bnyn, qui presens fuit, secundus dominus Petrus frater eius, qui eciam interfuit, tercius Borzislaus de Szekyrký, quartus Petrus Szekyrka, quintus dominus Baran plebanus de Conarzewo, sextus Laurencius Grabowecz, qui omnes circa hoc fuerunt — Rotha huius:

Thako mÿ p b + Jakom przitem bil
yʃze nyeotø rzecz namicolaiu nagødco
wʃkyem dobito naboguʃlawine [czʃo
Czaʃ] røcoymy czʃo Czaʃlaw røczil za
lenewø ale oginnø