Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1410 Pisarz: 11 Numer roty: 304
Testes. Nota testes Thome de Nadarszicze, quos ducit contra Woyslaum de ibidem pro agro, quem &podoral VII zagonÿ&: primus Jacusz de Nadarszicze, qui fuit divisor, secundus Boguslaus de Zolcze, tercius Janussius de Nadarszicze, quartus Bartholomeus de Zolcze, quintus Paulus Wÿrzik de Zolcze, sextus Jacussius Michalcowicz de Minori Zolcze — Rotha:

Thako mÿ p.b. + Jakom dzelczø byl
teý roleÿ czʃo ʃyø doʃtala Thome pra
wym dzalem czʃo woyznym wka
ʃzal. Jako to ʃwatczimi